Jumat, 23 Oktober 2009

pidato bhs Sunda"HARI SUMPAH PEMUDA"

Assalamualaikum wr wb
Pawargi miwah rerencangan
sakola anu dipikacinta.
Langkung ti payun abdi neda
dihapunten, wireh
kumawantun nyanggem dina
ieu acara. Sateuacan
neraskeun nyanggem, aing
seja nepaskeun, wasta [insert
your name here]. Rumaos aing
teh gaduh katiasa. Nangging
wireh kapaksa dina danget ieu
patali sareng 'Hari Sumpah
Pemuda', giliran abdi kanggo
ngadugikeun parkawis "hari
sumpah pemuda".
Pawargi anu dipihormat,
Sakumaha kauninga ku urang
sadayana, unggal kaping 28
Oktober aing ngalaksanakeun
pangeling-ngiling Hari Sumpah
Pemuda. Eta kaping teh
ngandung ajen sajarah, tur
ditetepkeun ku pamarentah
sangkan ku sakumna rakyat
Indonesia dimumule.
Maksadna sanes ngamumule
kapingna, da kaping mah sami
kitu keneh- kitu keneh. Anu
kedah dimumule ajen
sajarahna. Nya di kaping 28
Oktober 1928 kapungkur
sakumna pamuda Indonesia
ngikrarkeun tilu perkara.
Kahiji ikrar perkara lemah cai,
kadua ikrar perkara bangsa,
jeung katilu ikrar perkara
basa.
Pamungkas, abdi neda
dihapunteun bilih aya basa
anu teu kareka atanapi saur
anu teu kaukur. Saninten buah
saninten, saninten di
parapatan, hapunten abdi
hapunten,samudaya
kalepatan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar